Elektronické protipožární systémy (EPS)

Oheň sice poznáte podle kouře, ale vysoce nebezpečný oxid uhelnatý nebo inertní plyny neuvidíte ani neucítíte. Nepodceňujte riziko požáru, které představuje zkázu, a nechte si nainstalovat elektronickou požární signalizaci. Nepodceňujte zabezpečení domácnosti, majetku,zajištění požární ochrany a neztratíte střechu nad hlavou a neohrozíte své zdraví. Chrání osoby a majetek před požárem, vytváří standarty pro kvalitu, citlivost a spolehlivost protipožárních řešení. Systémy ochrany zdraví a života jsou nejdůležitější investicí, kterou zákazníci vloží do svých budov. Tyto systémy nepřetržitě chrání majetek, 24 hodin denně.

Provádíme aktivní ochranu vašich prostor proti požáru na základě instalace elektronických protipožárních systémů (zkr. EPS). Elektronická požární signalizace slouží k rozpoznání požáru. Díky rychlé detekci je možné předejít nejen případnému ohrožení  životů nebo zdraví osob, ale i  škodám na majetku. 

Aktivní EPS mohou pracovat buď jako detekční, tzn., že vyhlásí poplach, nebo jako plně automatické, jejichž funkce spočívá jak ve vyhlášení poplachu, tak v zahájení hašení vznikajícího požáru.

Detekční EPS

Detekční čidla reagují citlivě na kouř v místnosti nebo detekují požár na základě nárůstu teploty. Druhý typ čidel je používán především v průmyslových prostorách, kde je obvykle zvýšená prašnost, která by mohla způsobit záměnu s kouřem. Čidla spustí v případě detekce kouře či kritického nárůstu teploty alarm, který upozorní na nutnost okamžité evakuace a zároveň přivolá jednotku požární ochrany.

Plně automatický EPS

Požár je hašen systémem spinklerů, vodních rozprašovačů, rozmístěných podle potřeb a velikosti chráněných prostor.  Rozprašovače mohou být použity ve všech typech budov – v domácnostech i komerčních objektech. Vodní rozprašovače jsou umístěny na stropech místností a jsou napojeny na zdroj vody. Sprinklery se spouštějí ve chvíli, kdy stoupající horký vzduch z ohně způsobí prasknutí bezpečnostní skleněné krytky hlavice rozprašovače. Takto nastavený systém je garantem toho, že se rozprašovače vody spustí jen v místě požáru, nikoliv v celé budově!

Mozkem EPS je ústředna, která přijímá signály z hlásičů. Dnes jsou montovány digitální ústředny, které komunikují se svými komponenty pomocí sběrnice, ovšem provádíme servis i starších typů ústředen. U ústředny je zajištěna stálá obsluha, která v případě požáru přivolá požární ochranu. Pokud ústředna nemá stálou obsluhu, tak je jednotka PO přivolána pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP).

Výstupem poplachu je zvuková a optická signalizace a případně aktivace navazujících požárně-bezpečnostních zařízení jako třeba únikové východy, vzduchotechnika, odvětrání apod. Protipožární systém je také možné připojit i na Hasičský záchranný sbor nebo na dohledové centrum. Veškeré dodávané systémy splňují podmínky zákona 133 a následné vyhlášky 246 o požární ochraně. Téměř všechny inteligentní detektory jsou dnes již vybaveny elektronikou, která umožňuje eliminovat falešné poplachy.

Druhy EPS ústředen

Jednostupňová

Jednostupňová ústředna EPS má jednu či více hlavních ústředen, které jsou připojeny na samočinné a tlačítkové hlásiče požáru. Na ústřednu jsou napojena doplňující zařízení, nebo ovládací zařízení.

Vícestupňová EPS

Vícestupňová ústředna EPS má hlavní a také vedlejší ústředny, které jsou připojeny na samočinné a tlačítkové hlásiče požáru a vedlejší ústředny nižšího stupně.

EPS s kolektivní adresací

V dnešní době jsou používány dva systémy ústředen EPS. U systému EPS s kolektivní adresací je ústředna schopna rozlišit, z které z hlásících linek přišel signál na POŽÁR. Tento systém je vhodný pro menší objekty.

EPS s individuální adresací

Systém EPS s individuální adresací umožní identifikaci stavu jednotlivých hlásičů na hlásicí lince.

EPS jsou dnes v novostavbách již povinným vybavením, instalujeme samozřejmě systémy i do starších budov.

 

Požární řídicí jednotky poskytují více možností než většina rozsáhlých inteligentních systémů, za cenu konvenčních řídicích panelů. Tyto řídicí jednotky umožňují řadu nastavitelných možností v souladu s provozem a velikostí budov.


Pro vytvoření návrhu EPS nás neváhejte kontaktovat! Rádi vám zodpovíme veškeré dotazy ohledně možností EPS šitého na míru pro vás. Piště nám kdykoliv na e-mail info@vselektrokomplet.cz a volejte na naši linku zákaznického servisu, tel.: +420 775 122 982.


< zpět na přehled
Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací