Fotovoltaicke elektrárny

Solární elektrárna je soubor menšího či většího počtu solárních panelů, střídače (měniče) či střídačů, podpůrných a jistících prvků. Samozřejmě, že k elektrárně patří i konstrukční prvky a kabeláž. Solární elektrárny se liší především svým výkonem, jinak se většinou jedná o stejný princip – energie vyrobená dopadem slunce na fotovoltaické panely se přemění ve střídačích na střídavé veličiny a poté je předána do domácí či rozvodné elektrické sítě o kmitočtu 50 Hz.
Sluneční elektrárnu můžete postavit na střeše svého rodinného domu, chaty, výrobní haly (nemusíte ji pak hlídat) nebo třeba na poli.

Dle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě pak rozlišujeme tyto 3 základní způsoby:

  • ostrovní systém (bez připojení na rozvodnou síť)
  • připojení na síť samostatnou přípojkou
  • připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu.


Každý způsob připojení má své plusy i mínusy. Ostrovní systém z ekonomického hlediska je zajímavý pouze tam, kde není možné využít elektrickou přípojku a již není podle nové legislativy podporován,  proto se jím dále zabývat nebudeme.

Výroba elektřiny z fotovoltaických elektráren nebo obnovitelných zdrojů energie byla v České republice vyhlášena speciálním zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, energie větru, slunečního záření, geotermální energie, vodní energie, energie půdy, vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu. Vyhlášení dotačních podmínek vedly v letech 2009 a 2010 k boomu výstavby solárních elektráren od malých až po velkoplošné, které způsobili zdražení elektrické energie v zemi o desítky procent. Vážná situace donutila vládu v září 2010 k tomu, že nechala schválit novelu zákona, která pro další nově postavené solární elektrárny, zejména velkoplošné, podporu značně omezila. Elektrárny postavené do konce roku 2010 však mají zaručeny extrémně zvýhodněné výkupní ceny elektřiny na dobu 20 let.

Státní podpora: Česká republika podporuje fotovoltaiku formou garantovaných výkupních cen. Tyto výkupní ceny jsou vyhlašovány každý rok. Energetický regulační úřad je fixuje na dobu 20 let a cena se každý rok valorizuje o minimálně 2%.

Zákon 180/2005 Sb. stanovuje dva módy výkupu pro fotovoltaické elektrárny:

Garantovaná výkupní cena - je fixovaná na 20 let. Energii je povinen odebírat jeden z hlavních energetických distributorů ČEZ, E.O.N, PRE.

Zelený bonus - je fixován pouze na jeden rok. Příspěvek k vyrobené elektrické energii, kterou si provozovatel elektrárny může spotřebovat sám nebo prodat třetímu subjektu za libovolnou cenu.

Cenové rozhodnutí ERÚ stanovilo výkupní cenu a roční zelený bonus na elektřinu takto:

Garantovaná výkupní cena pro zdroje s výkonem 5 - 30 kW (včetně) je stanovena na 2.430,- Kč/MWh.

Zelený bonus pro zdroje s výkonem 5 - 30 kW (včetně) byl stanoven na 1.880,- Kč/MWh.

Dodávka a montáž fotovoltaických elektráren: Jejím cílem je nabídnout zákazníkovi komplexní služby při realizaci fotovoltaických elektráren na střechy chatek, rodinných domů či průmyslových objektů. Je soubor solárních panelů, střídače či střídačů, podpůrných a jistících prvků. A samozřejmě, že k elektrárně patří, taktéž konstrukční prvky a kabeláž. Solární elektrárny se liší svým výkonem. Množství získané energie záleží na těchto faktorech: na technologii výroby fotovoltaických panelů (účinnosti), na intenzitě dopadajícího světla (lokalita), na ploše, na kterou světlo dopadá (přímoúměrně).

Související články

energetický audit