Elektronické protipožární systémy Praha:

Elektronické protipožární systémy Praha slouží detekci a prevenci proti požáru. Využívají se hlavně v průmyslových objektech, hotelech a všude tam, kde je velká koncentrace lidí, například v obchodních centrech, divadlech, kinech apod. Elektronický protipožární systém Praha má za úkol rozpoznat a signalizovat přesné místo požáru. Elektronický protipožární systém Praha může být napojen přímo na hasiče a automaticky ovládat hasicí zařízení, protipožární dveře atd.

Elektronické protipožární zařízení jsou potřeba všude tam, kde je nutné zabránit vzniku požáru nebo úniku nebezpečných plynů. Pomocí detekčních čidel je identifikována změna teplot, požár, zakouřený prostor nebo únik plynu. Tento stav se signalizuje ústředně a ta vyhodnotí situaci a provede další úkony. Uvedou se do chodu další zařízení, jako jsou sirény, majáky, zařízení, komunikující přímo s hasiči nebo zařízení odvádějící teplo a kouř z prostoru, automatické otevírání únikových cest, spuštění automatických hasicích zařízení. Elektronický zabezpečovací systém Praha může být spuštěn i osobou, která zmáčknutím požárního tísňového tlačítka spustí tento systém. Toto tlačítko bývá umístěno na přístupových cestách.

Související články:

elektroinstalace, dodávka a montáž systémů dálkových měření, montáž hromosvodových soustav, montáž a programování dálkového otvírání vrat, vytyčování kabelů, kamerové systémy, elektronické zabezpečovací systémy, pult centrální ochrany, docházkové a obchůzkové systémy, Jádrové vrtání do průměru 160 mm, montáž klimatizačních jednotek v rodinných domech a v komerčních prostorech, oprava a údržba - správa budov, centrální vysavače, NONSTOP SERVIS.